Dešavanja


Park primenjenih znanja i veština "Spartakus" stvoren je sa idejom objedinjavanja realizovanih projekata Mašinske škole "Pančevo"  u jedinstvenu obrazovno-kreativnu celinu, sa željom da postane javna učionica otvorena za učenike, nastavnike i građane cele naše zemlje. Park se pridružuje familiji postojećih naučnih parkova Srbije kao jedinstven primer postignuća jedne srednje stručne škole.

Naučni park je otvorio gradonačelnik Pančeva, gospodin Saša Pavlov, presecanjem trake na svečanosti povodom dana Mašinske škole "Pančevo" održanoj 10. novembra 2017. godine.

Svetlosna instalacija

 

Ovaj eksponat koji se nalazi ispred samog ulaza u školsku zgradu, nastao je kao posledica saradnje projektnog tima škole sa mladim pančevačkim umetnikom, industrijskim dizajnerom, Vladanom Mirčevskim. Instalacija predstavlja modernu futurističku skulpturu koja se uklapa u ambijent škole i obogaćuje vizuelni prostor objekta.

Spartakus 2011 i Spartakus 2013

Trenažeri „SPARTACUS 2011“ i "SPARTACUS 2013" su projektovanI najsavremenijom 3D CAD tehnologijom, sa simulacijama ostvarivanja funkcije, kinematike i proverom radnih i maksimalnih opterećenja i naprezanja, još u fazi projektovanja. Radi se o originalnoj konstrukciji, tj. višenamenskoj spravi za vežbanje svih grupa mišića, koja praktično zamenjuje skupe sprave jedne cele teretane.

Biciklofon

„Biciklofon“ je uređaj za dopunjavanje mobilnih telefona kod kojeg se potrebna struja proizvodi okretanjem pedala trenažnog bicikla, a opremljen je priključcima za iPhone i Android telefone kao i jednim USB priključkom. Ideja za ovaj projekat potekla je od gradskog sekretarijata za zaštitu životne sredine, a konstrukcija je delo naših učenika i profesora. Ovaj projekat promoviše zdrav način života, zaštitu životne sredine i alternativne izvore energije.

Vetroturbina

Vetrosol mikroelektrana

Vetrosol elektrana se sastoji iz vetroturbine, koja je postavljena u dvorištu škole i solarnih panela koji se nalaze na krovu zgrade. U učionici koja koristi proizvedenu struju nalazi se kontrolna tabla kao i akumulatori za skladištenje energije. Kroz ovaj projekat učenici tri generacije mašinskih tehničara su imali prilike da učestvuju u osmišlјavanju i realizaciji projekta iz oblasti energetike i obnovlјivih izvora energije. Po prvi put smo uspeli da primenimo kombinaciju laserskog sečenja, zavarivanja i 3d štampe da bi smo proizveli generator za proizvodnju električne energije, kao i vetro turbinu.

Retrofit CNC glodalice

Retrofit CNC glodalice predstavlja osavremenjavanje stare CNC glodalice uvođenjem moderne upravljačke jedinice sa savremenim sistemom upravljanja, kao i ugradnja novih pogonskih motora. Mašinska škola "Pančevo" je prva srednja škola u Srbiji koja je realizovala projekat ovakve vrste.

Robotska ruka

Robotska ruka je savremeni uređaj koji se može programirati da obavlja širok spektar poslova. Glavne komponente robotskog sistema su kontroler i mehanička ruka. Kontroler obavlja nekoliko operacija, uključujući korisnički interfejs, programiranje i kontrolu ruke. Mehanička ruka se sastoji od nekoliko mehaničkih segmenata koji su spojeni zglobovima. Aktuator pokreće svaki segment, i svaki aktuator ima senzor povratne informacije koji ukazuju na položaj segmenta. Višesegmentni robot je složen uređaj koji zahteva koordinaciju kretanja segmenata.

3D štampač

Brisač bele table

Matematički projekti

Erazmus + Program

Erazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata mobilnosti i saradnje u oblastima visokog, opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, kao i u oblastima mladih i sporta.

Institucije i organizacije koje mogu punopravno  da učestvuju u Erazmus+ programu moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama (sve zemlje Evropske unije, Srbija, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), dok su pojedini delovi programa otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja (druge zemlje u susedstvu Evropske unije i sve zemlje sveta).

Program Erazmus+ se sastoji od tri ključne aktivnosti – KA1, KA2 i KA3

Projekti u okviru Ključne aktivnosti 1 (KA1) su projekti mobilnosti zarad učenja i sticanja novih veština.

U projektima mobilnosti mogu učestvovati studenti i nastavno osoblje u visokom obrazovanju, nastavnici i učenici u opštem obrazovanju, nastavnici i učenici u stručnom obrazovanju, edukatori u obrazovanju odraslih i mladi i omladinski radnici u oblasti mladih. Novina u ovom programu je i mogućnost za učenike u opštem obrazovanju, kao i polaznike u obrazovanju odraslih da učestvuju u projektima mobilnosti zarad učenja i sticanja novih veština.

Ciljevi projekata mobilnosti su brojni: držanje nastave, pohađanje obuke, obavljanje pripravničkog staža, priznavanje stečenih ESPB bodova, sticanje iskustva, novih veština i profesionalno usavršavanje.

Projekti u okviru Ključne aktivnosti 2 (KA2) su projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksi.

Projekti u okviru ključne aktivnosti 2 se odnose na saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta u programskim zemljama, sa ciljem saradnje, razmene iskustava i dobrih praksi, kao i inovacija i izvrsnosti. Tu spadaju modernizacija nastavnih planova i programa, inoviranje metodologije izvođenja nastave, unapređe nastavnog materijala, obuka za odrasle, saradnja sa preduzećima preko kojih se ostvaruju studentske i učeničke prakse…

Projekti u okviru Ključne aktivnosti 3 (KA3) su projekti za podršku reformi obrazovnih politika i namenjeni su institucijama koje kreiraju i sprovode javne politike u oblasti obrazovanja i mladih.

 

Početkom godine, naša škola je započela saradnju sa srednjim stručnim školama iz Italije i Francuske u okviru projekta “Virtual Mobility – Intercultural Exchange”. Ova saradnja podrazumeva stručnu i kulturološku razmenu između učenika naše škole i italijanskih i francuskih učenika, na engleskom jeziku, virtuelnim putem – preko aplikacija Telegram i Google Meet. Saradnja sa školom iz Italije je započeta na programu Erasmus+, u okviru kojeg implementiramo dva projekta zajedno. Projekat “Virtual Mobility – Intercultural Exchange” je nastao kao potreba da se mobilnost učenika ne prekida za vreme pandemije već da se nastavi virtuelnim putem.

 

Prva faza projekta trajala je od januara do sredine aprila i podrazumevala je pripremu plana i programa projekta od strane nastavnika i koordinatora projekta iz Italije, Francuske i Srbije, kao i odabir i pripremu učenika koji će učestvovati u razmeni.

 

Počev od 19. aprila ove godine, pa do kraja prve nedelje juna, svake nedelje, učenici podeljeni u nekoliko grupa dobijaju određene zadatke, na koje treba da odgovore kratkom prezentacijom, videom i/ili slikom. Teme koje se obrađuju tiču se kako opštih informacija poput opisa svoje škole, zemlje, kulture i običaja, tako i stručnih pojmova (smerovi, stručni predmeti, praktična nastava, itd).

 

Ovaj projekat međunarodne saradnje je od velikog značaja ne samo za našu školu, već i za čitav region, s obzirom da ovakav vid komunikacije nije bio zastupljen pre pandemije koronavirusa, i predstavlja svojevrsni pilot projekat u virtuelnoj razmeni učenika i nastavnika.

 

U projektu “Virtual Mobility” učestvuje 11 učenika prve godine naše škole – Stajić Milica, Kovačević Anđela, Kovač Sabina, Pešić Slobodanka, Babić Nemanja i Bogdanov Miloš – učenici odeljenja S12, zatim Nikolić Danijel, učenik odeljenja M14, Stanojevski Nikola, Ilić Aleksa i Miloš Milikić – učenici odeljenja M17, kao i Andrej Simijanović, učenik odeljenja P1.

 

Koordinator projekta za našu školu je prof. engleskog jezika Anita Šamanc.

 

 Projekat Virtualna mobilnost u sistemu stručnog obrazovanja – VIMOinVET je projekat u okviru Programa ERASMUS+ KA2VET. KA2 su projekti institucionalne saradnje i razmene dobre prakse u oviru ovog programa. Na ovom projektu pored naše škole, učestvuje još četiri partnera iz četiri države, Scuola Centrale Formazione, iz Italije kao koordinator projekta, HETEL iz Španije, Roskilde visoka škola iz Danske i ANFA iz Francuske.

Osnovni ciljevi projekta su:

- Implementacija strategije internacionalizacije u sistemu stručnog obrazovanja-VET, uz geografsku mobilnost, a kroz aktivnosti internacionalizacije na lokalu, integrisano stazom formalnog obrazovanja mladih u evropskom sistemu stručnog obrazovanja.

 - Omogućiti VET obrazovnom osoblju (nastavnicima i drugom nenastavnom osoblju) da stekne veštine u obezbeđivanju / izvođenju aktivnosti virtuelnog učenja (obezbeđivanje virtuelnih razmena, sprovođenje transnacionalnih aktivnosti na daljinu);

- Integrisati dimenziju virtuelnog učenja u VET-u u smislu inkluzije, odgovarajući tako na potrebu za prepoznavanjem mladih ljudi sa manje mogućnosti i korišćenjem obrazovnih tehnologija kroz motivacioni i kreativni pristup.

 

PROJECT GENERAL INFORMATION

Title of the project: Virtual Mobility in the VET System (VIMOinVET)

Financing channel: ERASMUS+ KA2 VET Exchange of good practices

N. of the project: 2020-1-IT01-KA202-008520

Duration: 24 months – 31/12/2020 – 30/12/2022

PROJECT PARTNERS

The partners come from 5 countries, have complementary, long-standing competences on the topics of mobility and internationalisation at home. The good practice intercepted here is virtual mobility in its different facets and implementation models (tools and teaching methodologies), integrated to formal learning paths and supporting/preparing geographical mobility. The project therefore aims at qualifying VET practitioners in blended mobility and internationalisation methodologies.

Scuola Centrale Formazione - IT (coordinating partner and promoter of the initiative)

HETEL - ES (expert partner for good practices of implementation of virtual mobility integrated to geographical mobility)

Roskilde College - DK (expert partner in virtual mobility, distance learning, and innovative learning spaces)

ANFA - FR (partner with extensive experience in transnational mobility and mutual recognition through mobility)

Masinska Skola - SR (Serbian school that launched in 2019 its Internationalisation Strategy through learning mobility).

MAIN OBJECTIVES

The strategic objectives of the project are:

- To implement the internationalisation strategy of VET alongside the geographical mobility through home-based internationalisation activities integrated to the formal learning pathways of young people coming from European VET systems;

- To enable VET educational staff (teachers and tutors) to acquire skills in facilitating/conducting virtual learning activities (facilitating virtual exchanges, conducting transnational distance learning activities);

- To integrate the virtual learning dimension within the VET system in a perspective of inclusiveness, thus responding both to the need to intercept young people with fewer opportunities and to use educational technologies through a motivating and creative approach.

ACTIVITIES

The project contributes to implement an "inclusive" didactic through the use of technologies intercepting also fragile learners and learners with fewer opportunities. This assumption is particularly relevant in this emergency time in which all regional and European VET systems have to find their own positioning in the context of the general educational offer and therefore need to:

  • Keep learners and families engaged through DAD with accessible tools
  • Train with motivating methodologies, capable of enhancing pupils' aptitudes and strengthening the citizenship skills required by the labour market
  • Integrating the most vulnerable pupils through the use of "inclusive" methodologies
  • to keep alive the vocation of VET, based on "learning by doing", by promoting "problem" based and "learner-centred" activities that trigger creativity, collaboration, spirit of initiative.

The project includes 6 transnational meetings in the partner countries.

All partners commit themselves to guarantee the realisation of at least 1 virtual mobility flow to support/integrate the geographical mobility to be realised within their ordinary mobility projects (possession of VET card and own funds). Exceptionally, only for the Serbian partner the project foresees the financial coverage for the implementation of mobility of 8 pupils accompanied by 2 teachers and aimed at this very experimentation.

The M3 meeting (Denmark) is aimed not only at the exchange of good practices but also at a joint training on "educational welfare and internationalisation". The joint training has the following objectives:

- presentation of innovative elements on the topic of learning spaces (organisation of spaces, architectural choices)

- focus on the relationship between spaces and learning processes (learning styles, digital tools, digital didactics) - focus on synchronous and asynchronous home internationalisation activities.

The last M6 meeting will be in Italy in November 2022.

On this occasion SCF and the project partners will take stock of the state of the art of management and administrative tasks. Furthermore, on the occasion of the final meeting SCF will organise with its own funds the DO YOUR MOB event with the aim of valorising the initiative and the results obtained. The DYM will see the presentation of the Guidelines and Recommendations for the implementation of virtual mobility.

 

Potkategorije

Poslednje vesti

  Projekat međunarodne onlajn saradnje sa srednjim stručnim školama iz Italije i Francuske, pod imenom “Virtual Mobility – Intercultural Exchange”, u okviru programa Erasmus+, priveden je kr...

  Objavljen je raspored ispita za vanredne učenike, u junskom ispitnom roku. Možete ga pogledati na oglasnoj tabli škole ili u sekciji vanredni učenici našeg sajta....

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja svake godine usvaja kalendar takmičenja za učenike osnovnih i srednjih škola koji se odlikuje raznovrsnošću i zastupljenošću naučnih, umetni...

ZAVRŠNI ISPITI JUNSKI  ISPITNI ROK,  školske 2020/21 godine III STEPEN   DAN DATUM I VREME POLAGANјA ISPITA RAZRED I ODELjENјE PREDMET ČLANOVI KOMISIJE   ...

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo