Dešavanja


ZAVRŠNI ISPITI

JUNSKI  ISPITNI ROK,

 školske 2023/24. godine

III STEPEN

 

DAN

DATUM

I VREME

POLAGANјA ISPITA

RAZRED I ODELjENјE

PREDMET

ČLANOVI KOMISIJE

 

KABINET

 

ponedelјak

03.06.2024.

730- 1430

 

T1

 

MMV - Izvlačenje radnih zadataka

Praktičan rad

Grupa 1

Bolјanac Jon

Vila Petar

predstavnik poslodavaca

 

 

Radionica

ponedelјak

03.06.2024.

730- 1430

 

T1

MMV - Izvlačenje radnih zadataka

Praktičan rad

Grupa 2

Ortopan Mateja

Anđelovski Srđan

predstavnik poslodavaca

 

 

Radionica

UTORAK

04.06.2024.

730- 1430

 

T1

MMV - Izvlačenje radnih zadataka

Praktičan rad

Grupa 3

Bolјanac Jon

Vila Petar

predstavnik poslodavaca

 

 

Radionica

UTORAK

04.06.2024.

730- 1430

 

T1

MMV - Izvlačenje radnih zadataka

Praktičan rad

Grupa 4

Ortopan Mateja

Anđelovski Srđan

predstavnik poslodavaca

 

 

Radionica

sreda

05.06.2024.

730- 1430

 

T1

MMV - Izvlačenje radnih zadataka

Praktičan rad

Grupa 5

Bolјanac Jon

Vila Petar

predstavnik poslodavaca

 

 

Radionica

sreda

05.06.2024.

730- 1430

 

T1

MMV - Izvlačenje radnih zadataka

 Praktičan rad

Grupa 6

Ortopan Mateja

Anđelovski Srđan

predstavnik poslodavaca

 

 

Radionica

ponedelјak

10.06.2024.

 800

T2

Izrada zadatka A

Paunović Mihailo

Đurišić Nikola

Pejčić Ivana

 

 

Radionica

SREDA

12.06.2024.

  800

T2

Izrada zadatka B

Ćirković Olinka

Pejčić Ivana

predstavnik poslodavaca

 

 

Radionica

 

 

ponedelјak

03.06.2024.

700- 830

 

T3

 

 

OMO - Izvlačenje radnih zadataka i izrada tehnološkog postupka u pisanoj formi

strugari i glodači na CNC

Petrović Bojan

Tucakov Bojan

predstavnik poslodavaca

 

 

 

 

CNC

ponedelјak

03.06.2024.

830- 1630

 

T3

OMO

Praktičan rad

strugari

CNC

Petrović Bojan

Tucakov Bojan

predstavnik poslodavaca

 

 

 

CNC

ponedelјak

03.06.2024.

830- 1630

 

T3

OMO

Praktičan rad

glodači

CNC

Petrović Bojan

Tucakov Bojan

predstavnik poslodavaca

 

 

CNC

      

 

UTORAK

04.06.2024.

700- 830

 

 

T3

 

OMO

Izvlačenje radnih zadataka i izrada tehnološkog postupka u pisanoj formi

strugari i glodači

Nikolovski Aleksandar

Tucakov Bojan

predstavnik poslodavaca

 

 

 

 

Radionica

UTORAK

04.06.2024.

830 – 1500

T3

 

OMO

Praktičan rad

strugari

 

Nikolovski Aleksandar

Tucakov Bojan

predstavnik poslodavaca

 

 

Radionica

UTORAK

04.06.2024.

830 – 1500

T3

 

OMO

Praktičan rad

glodači

 

Nikolovski Aleksandar

Tucakov Bojan

predstavnik poslodavaca

 

 

Radionica

      

 

sreda

05.06.2024.

 

700- 830

 

T3

 

OMO

Izvlačenje radnih zadataka i izrada tehnološkog postupka u pisanoj formi

strugari i glodači

Nikolovski Aleksandar

Tucakov Bojan

predstavnik poslodavaca

 

 

 

 

UTVA

 

sreda

05.06.2024.

830 – 1500

 

T3

 

 

OMO

Praktičan rad

glodači

Nikolovski Aleksandar

Tucakov Bojan

predstavnik poslodavaca

 

UTVA

sreda

05.06.2024.

830 – 1500

    

    T3

 

 

OMO

Praktičan rad

strugari

Nikolovski Aleksandar

Tucakov Bojan

predstavnik poslodavaca

 

 

     UTVA

 

 

 

ponedelјak

03.06.2024.

 

700- 830

 

T4

 

Bravar-zavarivač

Izvlačenje radnih zadataka i izrada tehnološkog postupka u pisanoj formi

      Grupa 1

Timotijević Aleksandra

Živanov Dragolјub

 predstavnik poslodavaca

 

 

       

 Radionica

 

 

ponedelјak

03.06.2024.

830- 1630

 

T4

Bravar-zavarivač

Praktičan rad

Grupa 1

Timotijević Aleksandra

Živanov Dragolјub

predstavnik poslodavaca

 

          Radionica

 

    

     UTORAK

04.06.2024.

 

700- 830

 

T4

 

Bravar-zavarivač

Izvlačenje radnih zadataka i izrada tehnološkog postupka u pisanoj formi

      Grupa 2

Timotijević Aleksandra

Živanov Dragolјub

predstavnik poslodavaca

 

 

       

 Radionica

 

  

  UTORAK

04.06.2024.

830- 1630

 

T4

 

Bravar-zavarivač

Praktičan rad

Grupa 2

Timotijević Aleksandra

ŽivanovDragolјub

predstavnik poslodavaca

 

   Radionica

 

    

 

sreda

04.06.2024.

700- 830

 

T4

 

Bravar-zavarivač

Izvlačenje radnih zadataka i izrada tehnološkog postupka u pisanoj formi

Grupa 3

Timotijević Aleksandra

ŽivanovDragolјub

predstavnik poslodavaca

 

      

     Radionica

 

       sreda

04.06.2024.

830- 1630

T4

Bravar-zavarivač

Praktičan rad

      Grupa 3

Timotijević Aleksandra

ŽivanovDragolјub

eksterni član

 

 

Radionica

 

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo