Dešavanja


Jubilarni programski ciklus, kojim kompanija NIS obeležava 15 godina svog društveno odgovornog programa „Zajednici zajedno“, usmeren je na unapređenje uslova za obrazovanje mladih u skladu sa savremenim modelima učenja i podizanje kapaciteta naučnih ustanova kako bi naučnici i naučnice razvijali svoje naučne potencijale. Tako je ovogodišnji konkurs Programa posvećen obrazovanju i nauci i usmeren na podršku projektima osnovnih i srednjih škola u domenu osavremenjivanja nastavnog procesa i infrastrukture objekata, kao i projektima naučno-istraživačkih organizacija i naučno-tehnoloških parkova u cilјu unapređenja infrastrukturnih i inovacionih kapaciteta naučnih ustanova.

Mašinska škola „Pančevo“ je dobila sredstva u iznosu od 1.250.000,00 dinara za opremanje kabineta, nabavkom 15 novih računara adekvatne konfiguracije, a u cilјu usavršavanja nastavnog procesa u skladu sa napretkom informacionih tehnologija.

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo