Dešavanja


Od septembra 2017. godine Mašinska škola „Pančevo“ ulazi u sistem dualnog obrazovanja sa dva obrazovna profila trećeg stepena: mehaničar motornih vozila (bivši automehaničar) i bravar - zavarivač. Ovi obrazovni profili razvijeni su u okviru projekta nemačko-srpske razvojne saradnje „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“. Uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke projekat sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Dualno obrazovanje podrazumeva da učenici tokom školovanja stiču praktična znanja ne samo u školi, već i u privrednim organizacijama koje zapošljavaju kadrove te vrste.

Smatra se da je dualno obrazovanje jedan od glavnih razloga za nisku stopu nezaposlenosti mladih u zemljama u kojima je razvijen ovaj sistem. Prednosti školovanja po ovom sistemu su intenzivna saradnja škole i kompanije u obuci učenika kao i kvalitetna praksa u kompanijama, na savremenim mašinama i uz podršku obučenih mentora i instruktora.

MMV.1

 

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo