Cenovnik za vanredne učenike

Prekvalifikacija, dokvalifikacija i vanredno školovanje (III i IVstepen)

 

Upis godine ................................................................ 3.300,00 dinara

Obnova godine .......................................................... 1.100,00 dinara

  • Ispiti

Ispit ................................................................................ 1.010,00 dinara

Ispit sa pismenim zadatkom ....................................... 1.110,00 dinara

Ispit sa vežbama .......................................................... 1.360,00 dinara

Ispit iz praktične nastave ............................................. 1.720,00 dinara

Završni ispit .................................................................. 2.570,00 dinara

Maturski ispit ................................................................ 3.500,00 dinara

Čas konsultativne nastave

  grupa od 16 do 30 učenika................................ 90,00 dinara

  grupa do 15 učenika......................................... 120,00 dinara

NAPOMENA: u cenu ispita je uključeno po 3 časa konsultativne nastave po predmetu dok je za ispite iz praktične nastave i završni ispit uračunato po 6 časova konsultacija, za izradu maturskog rada i polaganje maturskih predmeta uračunato 10 časova konsultacija.


Specijalističko i majstorsko obrazovanje (V stepen)


Upis godine ................................................................ 3.300,00 dinara

  • Ispiti

Ispit ................................................................................ 2.070,00 dinara

Ispit sa pismenim zadatkom ....................................... 2.270,00 dinara

Ispit sa vežbama .......................................................... 2.620,00 dinara

Ispit iz praktične nastave ............................................. 2.820,00 dinara

Specijalistički ispit......................................................... 6.420,00 dinara

Specijalistički ispit - instruktor vožnje.......................... 6.920,00 dinara

Čas konsultativne nastave ............................... 140,00 dinara

NAPOMENA: u cenu ispita je uključeno je 3 časa konsultativne nastave. Za specijalistički ispit za instruktore vožnje uračunata je cena pedagoške vožnje i polaganje testova.

  • Administrativni troškovi

Izdavanje duplikata i uverenja .......................... 400,00 dinara

Cenovnik važi od 01.01.2014. godine

Direktor škole

mr. Milorad Ilić

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo