Početkom godine, naša škola je započela saradnju sa srednjim stručnim školama iz Italije i Francuske u okviru projekta “Virtual Mobility – Intercultural Exchange”. Ova saradnja podrazumeva stručnu i kulturološku razmenu između učenika naše škole i italijanskih i francuskih učenika, na engleskom jeziku, virtuelnim putem – preko aplikacija Telegram i Google Meet. Saradnja sa školom iz Italije je započeta na programu Erasmus+, u okviru kojeg implementiramo dva projekta zajedno. Projekat “Virtual Mobility – Intercultural Exchange” je nastao kao potreba da se mobilnost učenika ne prekida za vreme pandemije već da se nastavi virtuelnim putem.

 

Prva faza projekta trajala je od januara do sredine aprila i podrazumevala je pripremu plana i programa projekta od strane nastavnika i koordinatora projekta iz Italije, Francuske i Srbije, kao i odabir i pripremu učenika koji će učestvovati u razmeni.

 

Počev od 19. aprila ove godine, pa do kraja prve nedelje juna, svake nedelje, učenici podeljeni u nekoliko grupa dobijaju određene zadatke, na koje treba da odgovore kratkom prezentacijom, videom i/ili slikom. Teme koje se obrađuju tiču se kako opštih informacija poput opisa svoje škole, zemlje, kulture i običaja, tako i stručnih pojmova (smerovi, stručni predmeti, praktična nastava, itd).

 

Ovaj projekat međunarodne saradnje je od velikog značaja ne samo za našu školu, već i za čitav region, s obzirom da ovakav vid komunikacije nije bio zastupljen pre pandemije koronavirusa, i predstavlja svojevrsni pilot projekat u virtuelnoj razmeni učenika i nastavnika.

 

U projektu “Virtual Mobility” učestvuje 11 učenika prve godine naše škole – Stajić Milica, Kovačević Anđela, Kovač Sabina, Pešić Slobodanka, Babić Nemanja i Bogdanov Miloš – učenici odeljenja S12, zatim Nikolić Danijel, učenik odeljenja M14, Stanojevski Nikola, Ilić Aleksa i Miloš Milikić – učenici odeljenja M17, kao i Andrej Simijanović, učenik odeljenja P1.

 

Koordinator projekta za našu školu je prof. engleskog jezika Anita Šamanc.

 

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo