Dešavanja


Tehničar mehatronike

Mehatronika je inženjerska disciplina koja predstavlja savršen spoj mašinstva, elektrotehnike, automatike, programiranja i informacionih tehnologija. Tehničar mehatronike je u našem obrazovnom sistemu klasifikovan pod oblast rada elektrotehnike.

Centralno mesto u sticanju veština, znanja i radnih kompentencija tehničara mehatronike je mehatronski sistem koji može biti jednostavan kao kran, lift, veš mašina ili složen kao  automobil, raketni sistem ili čak nuklearna elektrana.

Tehničar mehatronike treba da prepozna lokalizuje i otkloni kvar, tj. da prepozna da li je kvar u nekoj električnoj, elektropneumatskoj, pneumatskoj, hidrauličnoj komponenti ili u kontroleru ili u nekom mehaničkim delu. Zbog toga je potrebno da u osnovi poznaje sve discipline koje su prisutne u jednom mehatronskom sistemu, naročito praktične veštine koje su u tim disciplinama zastupljene.

Nastava iz stručnih predmeta odvija se u savremeno opremljenim kabinetima. Učenicima se omogućava sticanje znanja i veština u režimu simulacije korišćenjem računara i kvalitetnog softvera i na realnim uređajima koji su pre svega bezbedni za rad i učenje. Škola poseduje 2 specijalizovana kabineta namenjena isključivo nastavi mehatronike (prvi za elektroniku i električna merenja i drugi za pneumatiku, elektropneumatiku i robotiku).

TM.62

TM.63

Obrazovni profil tehničar mehatronike je novi obrazovni profil koji je kao ogled startovao u školskoj 2007/2008 godini, dok je u 2014/2015 prešao na standardni plan i program. Odlikuje se organizacionim novinama i modularnom programskom strukturom, a formiran je u skladu sa normama koje važe u evropskoj uniji. Cilj ovog obrazovnog profila je osposobljavanje učenika za :

  • Dijagnostifikovanje i otklanjanje kvarova u mehatronskom sistemu
  • Preventivno i periodično održavanje opreme
  • Unos, postavljanje i praćenje parametara mehatronskog sistema

TM.61

Tehničari mehatronike se bave programiranjem logičkih kontrolera i robota. Svake godine naši učenici učestvuju na takmičenju u programiranju Lego robota.

Spisak predmeta po razredima sa nedeljnim i godišnjim brojem časova teorije i vežbi:

Plan.TM.1Plan.TM.2Plan.TM.3Plan.TM.4

Plan.TM.5 

Nastava koja se odvija kroz vežbe, praktičnu nastavu i nastavu u bloku, realizuje se sa po 15 učenika u grupi.

 

 

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo