Dešavanja


Drugo polugodište

U periodu od 15. do 19. januara 2024. godine:

Prepodnevna smena – 1. i 4. razredi

Poslepodnevna smena – 2. i 3. razredi

 

U periodu od 22. do 26. januara 2024. godine:

Prepodnevna smena – 2. i 3. razredi

Poslepodnevna smena – 1. i 4. razredi

 

U periodu od 29. januara – 2. februara 2024. godine:

Prepodnevna smena – 1. i 4. razredi

Poslepodnevna smena – 2. i 3. razredi

 

U periodu od 5. do 9. februara 2024. godine:

Prepodnevna smena – 2. i 3. razredi

Poslepodnevna smena – 1. i 4. razredi

 

U periodu od 12. do 14. februara 2024. godine:

Prepodnevna smena – 1. i 4. razredi

Poslepodnevna smena – 2. i 3. razredi

 

U periodu od 19. do 23. februara 2024. godine:

Prepodnevna smena – 2. i 3. razredi

Poslepodnevna smena – 1. i 4. razredi

 

U periodu od 26. februara do 1. marta 2024. godine:

Prepodnevna smena – 1. i 4. razredi

Poslepodnevna smena – 2. i 3. razredi

 

U periodu od 4. do 8. marta 2024. godine:

Prepodnevna smena – 2. i 3. razredi

Poslepodnevna smena – 1. i 4. razredi

 

U periodu od 11. do 15. marta 2024. godine:

Prepodnevna smena – 1. i 4. razredi

Poslepodnevna smena – 2. i 3. razredi

 

U periodu od 18. do 22. marta 2024. godine:

Prepodnevna smena – 2. i 3. razredi

Poslepodnevna smena – 1. i 4. razredi

 

U periodu od 25. do 27. marta 2024. godine:

Prepodnevna smena – 1. i 4. razredi

Poslepodnevna smena – 2. i 3. razredi

 

U periodu od 4. do 5. aprila 2024. godine:

Prepodnevna smena – 2. i 3. razredi

Poslepodnevna smena – 1. i 4. razredi

 

U periodu od 8. do 12. aprila 2024. godine:

Prepodnevna smena – 1. i 4. razredi

Poslepodnevna smena – 2. i 3. razredi

 

U periodu od 15. do 19. aprila 2024. godine:

Prepodnevna smena – 2. i 3. razredi

Poslepodnevna smena – 1. i 4. razredi

 

U periodu od 22. do 26. aprila 2024. godine:

Prepodnevna smena – 2. i 3. razredi

Poslepodnevna smena – 1. i 4. razredi

 

U periodu od 29. do 30. aprila 2024. godine:

Prepodnevna smena – 1. i 4. razredi

Poslepodnevna smena – 2. i 3. razredi

 

U periodu od 7. – 10. maja 2024. godine:

Prepodnevna smena – 2. i 3. razredi

Poslepodnevna smena – 1. i 4. razredi

 

U periodu od 13. do 17. maja 2024. godine:

Prepodnevna smena – 1. i 4. razredi

Poslepodnevna smena – 2. i 3. razredi

 

U periodu od 20. do 24. maja 2024. godine:

Prepodnevna smena – 2. i 3. razredi

Poslepodnevna smena – 1. i 4. razredi

 

U periodu od 27. do 31. maja 2024. godine:

Prepodnevna smena – 1. i 4. razredi

Poslepodnevna smena – 2. i 3. razredi

 

U periodu od 3. – 7. juna 2024. godine:

Prepodnevna smena – 2. i 3. razredi

Poslepodnevna smena – 1. razredi

 

U periodu od 10. do 14. juna 2024. godine:

Prepodnevna smena – 1. razredi

Poslepodnevna smena – 2. i 3. razredi

 

U periodu od 17. – 21. juna 2024. godine:

Prepodnevna smena – 2. i 3. razredi

Poslepodnevna smena – 1. razredi

 

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo