Dešavanja


Mašinska Škola "Pančevo" je najveća srednja škola u Pančevu u kojoj se od četvorogodišnjih zanimanja obrazuju tehničari za kompjutersko konstruisanje, tehničari za kompjutersko upravljanje, tehničari motornih vozila, tehničari mehatronike i tehničari drumskog saobraćaja. U trogodišnjem obrazovanju školuju se automehaničari, operateri mašinske obrade i vozači motornih vozila.

Pored toga, u ovoj školi se organizuje doškolovavanje za mnoga specijalistička zanimanja, odnosno raniji peti stepen. To su mašinbravari, bravari, metalostrugari, metaloglodači, automehaničari i druga metalska zanimanja, kao i zanimanja saobraćajne struke.

U okviru programa reformi srednjeg stručnog obrazovanja, koje je finansirala EU preko evropske agencije za rekonstrukciju, u Mašinskoj školi "Pančevo" je realizovano više obuka iz oblasti novih tehnologija za nastavnike 24 mašinskih škola iz cele Srbije.

U ovoj školi je zaposleno 40 profesora, 20 mašinskoh inženjera, 25 nastavnika praktične nastave i neophodan broj rukovodećeg, administrativnog i tehničkog osoblja.

Mašinska škola "Pančevo" je jedna od najopremljenijih škola ove vrste u Srbiji, i u potpunosti je okrenuta proizvodnji novih upotrebnih vrednosti u skladu sa potrebama svetskog i evropskog tržišta. Pri tom

Poseduje pet računarskih kabineta, sa najsavremenijim softverima. Pored informatičke nastave, ovde se održava i modeliranje na računaru (SAD). U školi su takođe i tri kabineta za mašinsku grupu predmeta, kao što su mašinski elementi, mašinski materijali i tehničko crtanje i slično.

Škola poseduje i tri kabineta za kompjutersko upravljanje (SAM) sa 8 CNC mašina, 8 CNC simulatora najnovije generacije i jednim robotom, gde učenici stiči znanja i vežbaju primenu računarskih upravljanih sistema u proizvodnji.

Sve ovo naravno nije slučajno. Grad Pančevo ima vrlo dugu i bogatu tradiciju proizvodnje novih upotrebnih vrednosti vrhunske tehnologije, (Fabrika aviona UTVA od 1937. god. Fabrika vozila, Fabrike Fabrika za proizvodnju i preradu hrane, hala, stakla, sijalica, tekstila, konfekcije, krzna, obuće, brodoremonta, metalnih konstrukcija i ......)

Prve dve NC mašine u Srbiji, a u Pančevu su puštene u pogon još davne 1976. god. švajcarskog proizvođača LEICHTI. A pre toga, 1974. god. je već bio u upotrebi čuveni računar IBM 360 sa tada fantastičnih 16kb memorije.

Pored ovih moderno opremljenih kabineta, u Mašinskoj Školi „Pančevo“ postoji savremeni kabinet za biologiju i ekologiju, zatim medijateka, biblioteka, sala za fizičko vaspitanje i otvoreni tereni za košarku.

U sastavu Mašinske škole "Pančevo", na drugoj lokaciji u gradu, nalazi se više radionica u kojima se izvodi praktična nastava. To su: automehaničarska radionica, bravarska radionica, radionica za mašinsku obradu (strugovi, glodalice, brusilice...) i radionica za ručnu obradu.

U razvojnoj politici Mašinske škole "Pančevo" u prvom planu su motivisanje i obrazovanje nastavnog osoblja, koje će dalje usavršavati i modernizovati nastavu, a sve to kroz konnkretne pisane projekte, i to naravno preneti na učenike.

Škola je 2004. godine konkurisala za inovacioni fond CARDS  programa i potom uradila i realizovala projekt CNC tehnologija u srednjoškolskom obrazovanju Republike Srbije. Škola je takođe bila partner Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na realizaciji projekta robotika u srednjoškolskom obrazovanju koji je finansiran od strane fonda CARDS

Mašinska škola "Pančevo" je bila partner školi "Radoje Dakić" iz Rakovice na projektu pod nazivom Dan karijere u kome su dva profesora ove škole prošli edukaciju za traženje posla. Posle ovog projekta usledilo je u Školi prezentovanje pančevačkih firmi i fakulteta iz Beograda i Novog Sada, odnosno, upoznavanje učenika sa mogućnostima zapošljavanja i studiranja.

U okviru međuregionalne saradnje Mašinska škola "Pančevo" je konkurisala i dobila, sredstva iz fondova evropske zajednice za formiranje Centra za nove tehnologije. Od školske 2007/2008. godine odobren je upis oglednog odeljenja mehatroničar, a 3 kabineta za ovo novo zanimanje biće opremljeni sredstvima CARDS2 programa Evropske agencije za rekonstrukciju.

Ovo najnovije i vrlo perspektivno zanimanje koje je prvenstveno usmereno na sektore industrijskog (ne potrošačkog) servisiranja i održavanja, koji po nekim procenama u ukupnoj svetskoj ekonomiji mogu dostići i do 30% proizvodne vrednosti.

Uglavnom je znači Škola orijentisana ka budućnosti, a koja za ovu državu predstavlja visok stepen obrade materijala, informacija, visoko učešće ljudskih - umnih sposobnosti, najmanji utrošak energije i najmanje trovanja - uništavanja građana i prirodnih resursa. ( um caruje, snaga klade valja)

Pored redovne nastave, učenici ove škole su organizovani u mnogobrojnim sekcijama, kao što su: novinarska, dramska, recitatorska, muzička, računarska, istorijska. Više od decenije učenici prave i izdaju školske novine pod nazivom ŠRAF I ŠUBLER, a takođe organizuju brojna predavanja i akcije u okviru borbe protiv narkomanije, alkoholizma, pušenja, AIDS-a...

Učenici učestvuju na brojnim takmičenjima koja se organizuju u određenim oblastimama u Vojvodini i Republici Srbiji gde postižu zapažene rezultate. Na sportskim školskim prvenstvima, opštinskim, okružnim, pokrajinskim i republičkim, pančevački mašinci osvajaju prva mesta.

Škola je pravi rasadnik dobrih sportista, među kojima ima prvotimaca u našim vrhunskim klubovima, a i reprezentativaca države u mlađim kategorijama.

Za uspešan rad u nastavnom procesu Mašinskoj školi "Pančevo" dva puta je dodeljena Oktobarska nagrada grada Pančeva.

Mašinska škola „Pančevo“ ima veoma zanimljivu istoriju, koja je uzrokovana samom istorijom grada Pančeva, jer je nastala iz više stručnih škola i Tehničke škole u Pančevu. Neposredno posle oslobođenja, 1945. godine, rad su nastavile samo Stručna produžna škola grada Pančeva i Ženska zanatska škola. Bile su to patuljaste ustanove sa malo učenika, sa honorarnim nastavnicima, bez svojih zgrada i opreme. Stručna produžena škola, poznata i kao Šegrtska škola, imala je 1945. godine 153 učenika. Njoj se 1946. godine pripaja Ženska zanatska škola i time nastaje jedna obrazovana ustanova Državna industrijsko-zanatska škola.

Već 1947. godine ova škola dobija naziv Stručna škola za učenike u industriji i zanatstvu, kao i preuređenu zgradu u centru grada, u Masarikovoj ulici br.1, te stalno zaposleno osoblje i opremu. Učenici se praktično obučavaju kod svojih poslodavaca po osam sati dnevno, a 18 časova nedeljno imaju teorijsku nastavu u školi. Zanimljivo je da za svoj rad učenici dobijaju novčanu nadoknadu. U školi postoji metalski odsek, drvni odsek, opšti zanati.

1952. god. ova obrazovana ustanova menja naziv u Škola učenika u privredi „Boris Kidrič“.Septembra 1959. godine ovoj školi se pripaja Škola učenika u trgovini, tako da se broj učenika povećava. Na početku školske 1955/56. godine bilo je 20 odeljenja sa 481 učenikom. Škola radi u tri smene, jer se nastava izvodi u svega 7 učionica, bez kabineta i radionice.

Na zahtev pančevačkih preduzeća, Školski odbor je oktobra 1955. godine otvorio Majstorsku školu opšteg tipa u kojoj su dva odeljenja sa 55 učenika. Osim jednog stalnog nastavnika, sve časove u Majstorskoj školi, kasnije nazvanoj škola za visokokvalifikovane radnike, izvodili su nastavnici Škole učenika u privredi "Boris Kidrič".

Nastavničko veće i školski odbor ove dve škole, na zajedničkoj sednici održanoj 5. jula 1962. godine, donose odluku na predlog NOO, da se škole spoje u jedan centar koji bi osposobljavao omladinu i radnike za kvalifikovana i visokokvalifikovana zvanja. Uvažavajući predlog NOO u Pančevu,  rešenjem br.O1-9389 od 01.10.1962. godine,formira se Školski centar za stručno obrazovanje KV i VK radnike "Boris Kidrič".

Iseljenjem "Remonta" i "Livnice" fabrike "Utva" iz ulice Žarka Zrenjanina,ova škola dobija radionicu koja je opremljena amortizovanim mašinama, a  kupljeno je i nekoliko novih mašina. Prostor Livnice nikada nije opremljen, iako je pripao Školi. U radionici se obučavaju učenici za zanimanje bravar, mašinbravar, metalostrugar, gasni i elektro zavarivač, automehaničar, radio i televizijski mehaničar.

Sredstvima samodoprinosa, 1967. godine izgrađena je školska zgrada u ulici Braće Jovanovića 103. Škola je tada imala 600 učenika koji su tri dana u nedelji imali teorijsku nastavu i tri dana praktičnu obuku. Već 1970/71. škola ima 36 odeljenja sa 1207 učenika.

Reformom srednjeg obrazovanja 1975.godine Školski centar "Boris Kidrič" se pripaja Tehničkoj školi koja postaje dvogodišnja škola za pozivno srednje usmereno obrazovanje i vaspitanje u metalskoj, saobraćajnoj i elektrotehničkoj struci "Nikola Teslam, a škola pod imenom "Boris Kidrič" postaje dvogodišnja škola za zajedničko srednje vaspitanje i obrazovanje.

Tek posle deset godina, diskretno se pristupilo promenama: Metalska i saobraćajna struka škole "Nikola Tesla", sa delom zajedničkih osnova škole "Boris Kidrič", postaje Škola za zajedničko srednje vaspitanje i obrazovanje i pozivno srednje usmereno obrazovanje i vaspitanje "Boris Kidrič".

Od 1986/87. godine ovaj rogobatni i predugi naziv se menja. Ova obrazovano-vaspitna ustanova postaje Škola za mašinsku i saobraćajnu struku "Boris Kidrič".

Krajem 1989/90.godine Savet škole donosi odluku da od školske 1990/91. škola radi pod nazivom Srednja mašinska škola „Pančevo“, a naredne godine dobija današnji naziv MAŠINSKA ŠKOLA „PANČEVO“

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo