Tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina

Obrazovni profil tehničar komjuterski upravljanih mašina, je zanimanje budućnosti. Povezujući poznavanje opšte mašinskih znanja, sa poznavanjem tehnologija obrade na kompjuterski upravljanim strugovima i glodalicama uz primenu znanja i veština rada na računaru. Učenici se obučavaju da programiraju i koriste kompjuterski upravljane mašine (KUM). Zato sa pravom kažemo da ovaj profil čini da mašta postane stvarnost. Tokom četvorogodišnjeg programa učenici će biti osposobljeni za:

 • pravilnu izradu i korišćenje tehničke dokumentacije
 • proces organizacije rada na KUM mašinama,
 • razradu tehnoloških postupaka obrade na KUM mašinama,
 • primenu alata i pribora u procesu proizvodnje,
 • primenu automatizacije u procesu proizvodnje,
 • sticanje znanja o strukturi fleksibilnih automatizovanih sistema,
 • primenu različitih mernih metoda koje se koriste u tehničkoj i metrološkoj praksi,
 • aktivno korišćenje računara prilikom izrade tehničko-tehnološke dokumentacije,
 • proces programiranja (G-koda) na kompjuterski upravljanim mašinama, kao i unošenje i testiranje programa

Skola.07

Nastava iz stručnih predmeta odvija se u savremeno opremljenim kabinetima, uz primenu multimedijalnih nastavnih sredstava, u grupama od po najviše 12 učenika, po principu jedan učenik – jedan računar. Naša dva specijalizovana kabineta opremljena su KUM starije i novije generacije, tako da je pokriven širok spektar primene programa.

Naša škola koristi mašine renomiranog austrijskog proizvođača KUM mašina EMCO. U školi se već 7 godina odvija specijalistička nastava za studente Elektrotehničkog fakulteta, odseka za automatizaciju.

Dočekaće vas nastavnici koji pored diplome mašinskog fakulteta, iskustva iz proizvodnje, poseduju i sertifikat za predavače na numerički upravljanim mašinama.

Koriste se sledeći softverski paketi:

 • Windows i MS Office - kao osnova za efikasnu upotrebu računara
 • AutoCAD  – kao osnova za 2D kompjutersku grafiku
 • Win NC – softver za ručno programiranje KUM
 • SolidWORKS – vrhunski programski paket za 3D oblikovanje i izradu tehničke dokumentacije
 • SolidCAM – specijalizovani programski paket za automatsko generisanje G-koda

Pored savremenih predmeta baziranih na računarskoj tehnologiji, učenici stiču znanja i iz klasičnog mašinstva u okviru predmeta kao što su: tehničko crtanje, mehanika, mašinski materijali, mašinski elementi, otpornost materijala, itd.

Slika.103

U toku školovanja tradicionalno se organizuju posete sajmovima (3.god) i proizvodnim preduzećima koja poseduju ovakvu tehnologiju (4.god), gde se učenici mogu bliže upoznati sa konkretnim poslovima kojima se bavi stručnjak ovog profila.

Nakon odslušane i usvojene nastave, učenik će biti osposobljen da napravi program za KUM na četiri različita načina.

Nakon završenog školovanja, maturantima se pruža mogućnost zaposlenja u industriji mašina i alata, industriji procesne tehnike i upravljanja, automobilskoj industriji, kompjuterizovanoj mašinskoj obradi, i drugim oblastima gde se koriste računarske tehnologije.

Zbog opsežnog teorijskog i praktičnog izučavanja stručnih predmeta, kao i visokog stepena izučavanja matematike ovaj obrazovni profil pruža velike mogućnosti za nastavak školovanja na fakultetima (mašinski, tehnološki, informatički, elektro-tehnički...) ili na višim školama strukovnih studija, mada je moguće upisati i druge fakultete kao što su matematički, filozofski, filološki, FON, DIF ili neki drugi.

Spisak opšteobrazovnih i stručnih predmeta po razredima sa nedeljnim i godišnjim brojem časova teorije i vežbi izgleda ovako:

PRVI RAZRED

Nedeljni fond

Godišnji fond

BLOK

teorija

vežbe

teorija

vežbe

Srpski jezik i književnost

3

 

108

 

 

Strani jezik

2

 

72

 

 

Istorija

2

 

72

 

 

Likovna kultura

 

 

 

 

30

Fizičk vaspitanje

2

 

72

 

 

Matematika

4

 

144

 

 

Računarstvo i informatika

 

2

 

72

 

Geografija

2

 

72

 

 

Fizika

2

 

72

 

 

Hemija

2

 

72

 

 

Ekologija i zaštita životne sredine

1

 

36

 

 

Mašinski materijali

2

 

72

 

 

Tehničko crtanje

 

3

 

108

 

Mehanika

2

 

72

 

 

Praktična nastava

 

3

 

108

 

Izborni predmet

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGI RAZRED

nedeljni fond

Godišnji fond

BLOK

teorija

vežbe

teorija

vežbe

Srpski jezik i književnost

3

 

108

 

 

Strani jezik

2

 

72

 

 

Istorija

2

 

72

 

 

Muzička umetnost

 

 

 

 

30

Fizičko vaspitanje

2

 

72

 

 

Matematika

4

 

144

 

 

Fizika

2

 

72

 

 

Mehanika

2

 

72

 

 

Elektrotehnika i elektronika

2

 

72

 

 

Kompjuterska grafika

 

3

 

108

 

Mašinski elementi

2

 

72

 

 

Tehnologija obrade

2

 

72

 

 

Tehnološki postupci sa kontrolom

 

2

 

72

 

Praktična nastava

 

4

 

144

 

Izborni predmet

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREĆI RAZRED

nedeljni fond

Godišnji fond

BLOK

teorija

vežbe

teorija

vežbe

Srpski jezik i književnost

3

 

111

 

 

Strani jezik

2

 

74

 

 

Sociologija

1

 

37

 

 

Fizičko vaspitanje

2

 

74

 

 

Matematika

4

 

148

 

 

Hidraulika i pneumatika

2

 

74

 

 

Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija

 

3

 

111

 

Tehnologija za kompjuterski upravljane mašine

2

2

74

74

 

Programiranje za kompjuterski upravljane mašine

2

 

74

 

 

Automatizacija proizvodnje i fleksibilni proizvodni sistemi

2

 

74

 

 

Projektovanje tehnoloških sistema

 

7

 

259

 

Izborni predmet

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČETVRTI RAZRED

nedeljni fond

Godišnji fond

BLOK

teorija

vežbe

teorija

vežbe

Srpski jezik i književnost

3

 

96

 

 

Strani jezik

2

 

64

 

 

Filozofija

2

 

64

 

 

Fizičko vaspitanje

2

 

64

 

 

Matematika

4

 

128

 

 

Ustav i prava građana

1

 

32

 

 

Programiranje za kompjuterski upravljane mašine

3

4

96

128

 

Automatizacija proizvodnje i fleksibilni proizvodni sistemi

2

 

64

 

 

Organizacija rada

2

 

64

 

 

Projektovanje tehnoloških sistema

 

7

0

224

60

Izborni predmet

1

 

32

0

 

 

Nakon završenog četvrtog razreda učenici polažu maturski ispit koji se sastoji iz tri dela:

Ispit iz srpskog jezika – sastoji se iz pismenog sastava koji ocenjuje komisija.

Izborni predmet – kandidati biraju između 4 ponuđena predmeta koji će polagati (matematika, programiranje za kompjuterski upravljane mašine, automatizacija i tehnologiju obrade). Na ispitu učenik izvlači cedulju sa 3 pitanja i usmeno odgovara nakon čega komisija daje ocenu.

Praktični rad – kandidat bira maturski praktičan rad iz predmeta Projektovanje tehnoloških sistema. Po završetku rada isti se predaje u štampanoj i elektronskoj formi predmetnom profesoru, uz obavezno izrađen traženi radni deo na pregled. Ako rad zadovoljava kandidat izlazi na ispit gde pred komisijom brani praktični rad i dobija ocenu.

Ocena na maturskom ispitu se formira kao prosečna ocena ova tri ispita i upisuje se na diplomu, a takođe i naziv praktičnog rada. Po položenom maturskom ispitu maturanti dobijaju diplomu za zvanje mašinski tehničar za kompjuterski upravljane mašine.

 

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo