Dešavanja


 

   Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoj uputilo je obavezujuću preporuku svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji, a u cilјu prevencije širenja eventualne infekcije. Ministarstvo je  podsetilo škole da se pridržavaju mera u skladu sa zdravstvenim preporukama, a na terenu su prosvetna i  sanitarna inspekcija koje nadziru škole u vezi sa primenom mera higijene.

U dopisu se navodi da je potrebno da škole preduzmu sledeće:

 • redovno održavanje školskog prostora: provetravanje učionica, čišćenje dvorišta i učionica i redovno pražnjenje korpi za otpatke, koristeći rukavice;
 • pranje i dezinfikovanje podova, zidova, vrata i površina klupa;
 • redovno snabdevanje sapunom toaleta, učionica i trpezarija;
 • podsticanje učenika na pranje ruku;
 • preporučiti učenicima i odraslima da ne dodiruju oči, usta i nos neopranim rukama;
 • ne razmenjivati hranu i ne koristiti iste čaše i flašice za vodu;
 • upotreblјene papirne maramice i ubruse redovno odlagati u korpe za otpatke;
 • planirati časove odelјenskog starešine u svim razredima posvećene održavanju lične higijene i neposrednog okruženja, ali i komunikaciji koja nije podložna panici i širenju neproverenih informacija;
 • preporučiti roditelјima i učenicima da se odlože proslave i druženja;
 • planirati aktivnosti učeničkog parlamenta koje će podsticati učenike na redovno održavanje lične higijene i održavanje školskog prostora;
 • postaviti preporuke o preventivnim aktivnostima na sajt škole;
 • u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti planirati, u skladu sa predmetnom oblašću, vaspitno-zdravstvene teme odnosno upoznavanje sa putevima virusnih infekcija i informisanja.

Naročito se ukazuje da su navedene preporuke u funkciji prevencije širenja eventualne infekcije, a koje bi obrazovno – vaspitne ustanove i inače trebalo da primenjuju.

U dopisu je ukazano i na to da je potrebno da škole zaštitite učenike i roditelјe od nepoželјne panike.

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo