Dešavanja


Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje

 

Obrazovni profil mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje je formiran sa namerom da se omogući implementacija najsavremenijih računarskih i informatičkih dostignuća u oblasti mašinstva. Tokom četvorogodišnjeg školovanja učenici se osposobljavaju za:

 • izradu proračuna i tehničke dokumentacije
 • ispitivanje i merenje karakteristika mašinskih delova i sklopova
 • projektovanje mašinskih delova i sklopova
 • korišćenje naprednih softverskih alata za 3D oblikovanje
 • izradu delova na 3D štampaču
 • korišćenje standarda i stručne literature

R4-1

Nastava iz stručnih predmeta odvija se u savremeno opremljenim računarskim kabinetima, uz primenu multimedijalnih nastavnih sredstava, u grupama od po najviše 15 učenika, po principu jedan učenik – jedan računar. Koriste se sledeći softverski paketi:

 • AutoCAD - kao osnova za 2D kompjutersku grafiku
 • JAVA – programski jezik za programiranje aplikacija
 • EXCEL – izrada proračuna mašinskih delova i sklopova
 • SolidWORKS – vrhunski programski paket za 3D oblikovanje, ispitivanje čvrstoće i animaciju kretanja modela mašinskih elemenata i sklopova i izradu tehničke dokumentacije

Pored savremenih predmeta baziranih na računarskoj tehnologiji, učenici stiču znanja i iz klasičnog mašinstva u okviru predmeta kao što su: tehničko crtanje, mehanika, mašinski materijali, mašinski elementi, otpornost materijala, hidraulika i pneumatika itd.

Prva smo srednja škola u Srbiji koja je u nastavu uvela 3D štampač i skener, tako da naši učenici ne samo da projektuju već imaju priliku i da izrade svoje modele.

U toku školovanja organizuju se posete firmama, sajmovima i projektantskim biroima gde se učenici mogu bliže upoznati sa konkretnim poslovima kojima se bavi stručnjak ovog profila.

r2

Nakon završenog školovanja, maturantima se pruža mogućnost zaposlenja u industriji mašina i alata, industriji procesne tehnike i upravljanja, automobilskoj industriji, kompjuterizovanoj mašinskoj obradi, konstrukcionim biroima, i drugim oblastima gde se koriste računarske tehnologije.

Zbog opsežnog teorijskog i praktičnog izučavanja stručnih predmeta, kao i visokog stepena izučavanja matematike ovaj obrazovni profil pruža velike mogućnosti za nastavak školovanja na fakultetima (mašinski, tehnološki, informatički, elektro-tehnički...) ili na višim školama strukovnih studija, mada je moguće upisati i druge fakultete kao što su matematički, filozofski, filološki, FON ili neki drugi.

Spisak opšteobrazovnih i stručnih predmeta po razredima sa nedeljnim i godišnjim brojem časova teorije i vežbi izgleda ovako:

 

I razred

Broj časova nedeljno

Broj časova godišnje

Teorija

Vežbe

Teorija

Vežbe

Opšteobrazovni predmeti

 

Srpski jezik i književnost

3

 

111

 

Strani jezik

2

 

74

 

Istorija

2

 

74

 

Fizičko vaspitanje

2

 

74

 

Matematika

5

 

185

 

Fizika

2

 

74

 

Hemija

2

 

74

 

Stručni predmeti

 

Računari i programiranje

 

4

74

 

Mašinski materijali

2

 

74

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom

2

2

74

74

Mehanika

2

 

74

 

II razred

Broj časova nedeljno

Broj časova godišnje

Teorija

Vežbe

Teorija

Vežbe

Opšteobrazovni predmeti

 

Srpski jezik i književnost

3

 

105

 

Strani jezik

2

 

70

 

Istorija

2

 

70

 

Biologija

2

 

74

 

Geografija

2

 

74

 

Fizičko vaspitanje

2

 

70

 

Matematika

4

 

140

 

Fizika

2

 

70

 

Stručni predmeti

 

Mehanika

2

 

70

 

Otpornost materijala

2

 

70

 

Kompjuterska grafika

 

3

35

 

Osnovi elektro-tehnike i elektronike

2

 

74

 

Mašinski elementi

2

 

70

 

 III razred

Broj časova nedeljno

Broj časova godišnje

Teorija

Vežbe

Teorija

Vežbe

Opšteobrazovni predmeti

 

Srpski jezik i književnost

3

 

105

 

Strani jezik

2

 

70

 

Sociologija

2

 

70

 

Fizičko vaspitanje

2

 

70

 

Matematika

5

 

185

 

Stručni predmeti

 

Računari i programiranje

 

4

105

 

Mašinski elementi

2

 

70

 

Tehnologija obrade

3

 

111

 

Hidraulika i pneumatika

2

 

70

 

Termodinamika

2

 

70

 

Modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija

 

2

 

70

Praktična nastava

 

3

 

105

IV razred

Broj časova nedeljno

Broj časova godišnje

Teorija

Vežbe

Teorija

Vežbe

Opšteobrazovni predmeti

 

Srpski jezik i književnost

3

 

96

 

Strani jezik

2

 

64

 

Filozofija

2

 

64

 

Fizičko vaspitanje

2

 

64

 

Matematika

5

 

160

 

Ustav i prava građana

1

 

32

 

Stručni predmeti

 

Organizacija rada

2

 

64

 

Automatizacija i robotika

2

1

64

32

Konstruisanje

2

3

64

96

Ispitivanje mašinskih konstrukcija

2

 

64

 

Modeliranje maš. elemenata i konstrukcija

 

3

 

96

Nakon završenog četvrtog razreda učenici polažu maturski ispit koji se sastoji iz tri dela:

 • Ispit iz srpskog jezika – sastoji se iz pismenog sastava koji ocenjuje komisija.
 • Izborni predmet – kandidati biraju između 4 ponuđena predmeta koji će polagati (matematika, mašinski elementi, konstruisanje i ispitivanje mašinskih konstrukcija). Na ispitu učenik izvlači cedulju sa 3 pitanja i usmeno odgovara nakon čega komisija daje ocenu.

·         Praktični rad – kandidat bira maturski praktičan rad iz predmeta konstruisanje ili modeliranje mašinskih elemenata i konstrukcija. Po završetku rada isti se predaje u štampanoj i elektronskoj formi predmetnom profesoru na pregled. Ako rad zadovoljava kandidat izlazi na ispit gde pred komisijom brani praktični rad i dobija ocenu.

Ocena na maturskom ispitu se formira kao prosečna ocena ova tri ispita i upisuje se na diplomu, a takođe i naziv praktičnog rada. Po položenom maturskom ispitu maturanti dobijaju diplomu za zvanje mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.

 

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo