Dešavanja


Bravar - zavarivač - dualno obrazovanje

Obrazovni profil bravar-zavarivač razvijen je u okviru projekta nemačko-srpske razvojne saradnje „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“. Uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke projekat sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

PO ZAVRŠETKU ŠKOLOVANJA, BRAVAR-ZAVARIVAČ ĆE BITI OBUČEN DA:

  • Izrađuje i montira delove metalnih, aluminijumskih i plastičnih konstrukcija mehaničkom obradom
  • Zavaruje konstrukcije od čelika, aluminijuma i plastike elektrolučno, gasno, MIG-MAG i TNG postupkom kao i lepljenjem
  • Izrađuje i montira delove konstrukcija od čelika, legura i plastike mehaničkom obradom i zavarivanjem

Zbog upotrebe savremenih tehnologija, fizička snaga nije preduslov za bavljenje ovim zanimanjem tako da se ovim poslom danas podjednako uspešno mogu baviti i žene.

Bravar.3

PREDNOSTI ŠKOLOVANJA PO OVOM MODELU

  • Intenzivna saradnja škole i kompanije u obuci učenika/ca
  • Kvalitetna praksa u kompanijama, na savremenim mašinama i uz podršku obučenih mentora i instruktora
  • Zanimanje traženo od strane domaćih i stranih poslodavaca

Školovanje u profilu bravar-zavarivač odvija se po obrazovnom modelu sa elementima dualnog obrazovanja. Smatra se da je dualno obrazovanje jedan od glavnih razloga za nisku stopu nezaposlenosti mladih u zemljama u kojima je razvijen ovaj sistem.

Slično kao i u dualnom obrazovanju, jedan deo školovanja budućih bravara-zavarivača odvija se u školi, a drugi u kompaniji koja sarađuje sa školom. U školi đaci stiču opšte obrazovanje i stručna teorijska znanja, a prolaze i osnovnu praktičnu obuku, jedan dan nedeljno, tokom prve godine školovanja. Učenje na radnom mestu počinje od druge godine kada učenici/ce obavljaju praktičnu nastavu u kompaniji i to u drugoj godini dva dana, a u trećoj godini čak tri dana nedeljno.

Bravar.1

Osim povećanog broja časova koje učenici/ce provode na praktičnoj nastavi u kompaniji, i kvalitet njihove obuke je poboljšan. Naime, praktična nastava u kompanijama realizuje se na savremenim mašinama, uključivanjem učenika/ca u proces rada i uz podršku mentora i instruktora koji su obučeni za rad sa mladima. Praksa u kompaniji, u realnim radnim uslovima, pored sticanja stručnih veština, omogućava učenicima i usvajanje socijalnih veština kao što su komunikacija sa kolegama, odnos prema poslu i kompaniji, ponašanje na radnom mestu i slično. Kombinovanjem znanja koje stiču u školi, uz praktična znanja i veštine koje stiču u kompaniji, učenici/ce se na pravi način osposobljavaju za potrebe privrede i time dobijaju bolje šanse za zaposlenje po završetku školovanja.

Osim znanja i veština koje im povećavaju šanse da se zaposle odmah po završetku školovanja, bez dodatnih obuka i prilago-đavanja, učenici/ce u profilu bravar-zavarivač kroz obavezan predmet preduzetništvo stiču znanja i veštine za pokretanje sopstvenog biznisa.

Bravar.2

 

Povežite se sa nama:

© 2018 Mašinska Škola Pančevo